Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket

Transfer History

Players bought: 20
Players sold: 17
Total purchases: Rs 178,878,600
Total sales: Rs 111,914,785
Displaying 1-20 of 37 results.
DatePlayerFromToSkill IndexTransfer fee
27-07-2019Russell ZerchoBeatless XIAkshay k 99,39428,137,800 
25-07-2019Afridi SayeedAkshay kSmacking Troops 6639 41,4413,452,800 
26-06-2019Joseph HusseyAkshay kJas Hitmans 5533 60,0745,000,000 
25-06-2019Waheed Sunystater scorepionAkshay k 89,28011,049,700 
11-06-2019Arpit ThiyamBeatless XIAkshay k 92,54226,254,800 
10-06-2019Samdarshi RanaUnstoppables 007Akshay k 58,17246,234,000 
10-06-2019Dev GuptaAkshay kBlaster Knights 31,8278,532,000 
10-06-2019Giaandeep MaanAkshay kMehta knights 124,76866,662,400 
04-06-2019Dev GuptaAbbas worriersAkshay k 31,8275,970,500 
29-05-2019Divyanshu RamnathAkshay kSyed Destroyer 48,16812,000,000 
25-05-2019Edmund BryanLightning SaudAkshay k 88,84320,000,000 
01-04-2019Richard MartynAkshay kSmurfs Army 26,3931,100,000 
18-03-2019Joseph HusseySandy Super StarAkshay k 83,03111,592,900 
27-06-2018Dhiaan AnandDev REDDY HuntersAkshay k 9,3671,030,000 
25-06-2018Richard MartynDebaprakash DreamersAkshay k 39,2236,051,600 
22-06-2018Abhinav BandaruAkshay kYOUTH WELFARE CLUB 23,7442,392,100 
31-05-2018Suresh KohliAkshay kDeactivated team 16,5461,770,100 
27-05-2018Trevor BalbirnieBHARAT ARMY 1Akshay k 5,223220,000 
27-05-2018Akshay SimhaAkshay kKhan Knights 72 8,422175,300 
26-05-2018Abhay AggarwalAkshay kGame Swingers 6640 10,8154,696,700 
Go to page: