Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket

Transfer History

Players bought: 13
Players sold: 21
Total purchases: Rs 53,379,000
Total sales: Rs 15,449,900
Displaying 1-20 of 34 results.
DatePlayerFromToSkill IndexTransfer fee
20-07-2017Darpan KhandelwalVy VenomsParc Gwynfaen 5740 15,2701,056,500 
16-07-2017Stephen SpraggVy VenomsDeactivated team 15,8123,190,000 
12-07-2017Ashwani JaipuriaVy Venoms11 dangers 13,964239,500 
08-07-2017Sam BryanRavishing WillowsVy Venoms 69,72912,484,800 
08-07-2017Darpan KhandelwalVikings 3098Vy Venoms 15,270820,000 
07-07-2017Kamalnath MadankrajVy Venoms 7,90110,000 
07-07-2017Subhajit MehtaVy VenomsRana XI 323331 13,57941,700 
02-07-2017Ishank HazariVy VenomsHorrible Hitters 19,0151,100,000 
02-07-2017Vaibhav KumarVy VenomsDeactivated team 15,7701,060,000 
25-06-2017Anudeep BhuwalVy VenomsDeactivated team 15,8852,720,500 
19-06-2017RaviKumar PanikkarVy VenomsSunrisers HYD 8378 16,501918,000 
19-06-2017Tarun AgarwalVy VenomsDeactivated team 15,0011,100,000 
02-06-2017Andre GayleVy VenomsLovers Adda 17,0101,204,800 
01-06-2017Dinesh FernandoVy VenomsKing Dragons 11,94110,000 
01-06-2017Shreyansh ChowdhuryVy VenomsIndia tigers 6450 10,218140,000 
28-04-2017Snehal DhamandaRaj RingersVy Venoms 10,249200,000 
24-04-2017Parikshit KhandelwalVy VenomsHassan Hotstars 5304 13,247600,000 
23-04-2017Sabir ElahiVy Venomskcr1 11,923300,000 
18-03-2017Saransh DobriyalVy VenomsRoyal Karnataka Beasts 11,432839,900 
13-03-2017Saurav ChaturvediVy VenomsGrimReaper XI 19,221898,600 
Go to page: