Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
LIVE

Upcoming Matches

--/-
viv XI
Vs
--/-
Nikhemu
L 18:00, 12-06-2020, Green Wicket
--/-
Bengal XI
Vs
--/-
viv XI
L 20:00, 17-07-2020, Sporting Wicket
--/-
viv XI
Vs
--/-
ASDFSA
L 20:00, 20-07-2020, Green Wicket
--/-
Nikhemu
Vs
--/-
viv XI
L 20:00, 24-07-2020, Green Wicket
--/-
viv XI
Vs
--/-
Karnataka XI
L 20:00, 27-07-2020, Green Wicket

Results

(12.2) 89-10
Telangana XI
Vs
262-2 (20.0)
viv XI
U 14-07-2020 viv XI wins by 173 runs
(19.5) 181-10
viv XI
Vs
230-3 (20.0)
KKP Cricketerz
A 12-07-2020 KKP Cricketerz wins by 49 runs
(18.1) 174-10
Galactic Scorchers XI
Vs
169-4 (20.0)
viv XI
A 11-07-2020 Galactic Scorchers XI wins by 5 runs
(20.0) 293-0
viv XI
Vs
40-10 (7.3)
Bihar XI
L 10-07-2020 viv XI wins by 253 runs