Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
20:00, Fri 27 Nov, 2020
Kshatriya Sainya wins by 114 runs