Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
11:30, Fri 13 Nov, 2020
Kshatriya Sainya wins by 69 runs