Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
League Match on Sporting Wicket

Karnataka XI

  Matches Runs Wickets
Aakesh Salian 8 32 5
Abhinav Negalur 0 0 0
Adithya Bargi 8 74 0
Agastya Hallur 8 59 0
Agrim Radhakrishna 0 0 0
Akshan Chetti 0 0 0
Ashraf Ali 0 0 0
Ashutosh Poddar 8 25 1
Chandrahas Puthran 8 53 0
Chandranath Khatawakar 8 25 3
Dhananjay Sethi 0 0 0
Gourishankar Khavatekar 8 15 2
Jaikrishna Hebbar 8 46 1
Nitish Shergill 8 87 0
Shah Nawaz 8 89 0
Thomas Strydom 8 130 0

chennai legends XI

  Matches Runs Wickets
Aditya Baidya 0 0 0
Ahendranath Engkhung 17 920 0
Arjun Bhatia 16 0 34
Athuraliya Ananda 1 0 1
Baird Murtagh 17 97 0
Balwan Takshak 17 47 0
Chandrakiran Chakraborti 1 11 0
Kailash Goel 0 0 0
Lindsay Jarvis 19 891 0
Munyaradzi Matsikenyeri 0 0 0
Naresh Attri 17 57 0
Rana Gupta 0 0 0
Rohil Jain 0 0 0
Shahzaib Haider 7 0 0
Shiikhar Dhawan 18 1102 0
Travis Porcar 17 93 46
Ulhas Arora 15 38 77
William Randall 0 0 0
Yudhishthar Agarwal 13 28 0

Chat

No one has posted here, why don't you be the first?