Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
League Match on Sporting Wicket
--/-
Six Packs
vs

Six Packs

  Matches Runs Wickets
Abhinav Yadav 0 0 0
Apurv Apte 0 0 0
Deepak Gurucharana 0 0 0
Delawar Mangol 0 0 0
Dhananjay Roopchandka 17 283 0
Firdaus Nasim 0 0 0
Gangaram Sharma 17 56 0
Graham Casey 0 0 0
Horace Johnson 17 13 25
Madhawa Aslam 5 2 0
Matt Sandford 0 0 0
Moin Sohail 17 1079 0
Neeraj Kapoor 0 0 0
Nirav Gujral 17 7 25
Partho Barua 17 148 0
Roueen Nazari 0 0 0
Sandip Singh 0 0 0
Shyam Tari 18 9 33
Sitaram Tamang 1 23 0
Steve Gonsalves 0 0 0
Suraj Lodhi 17 0 29
Teknam Grewal 16 26 0
Vijay Raikar 17 1757 12
Virender Minhas 0 0 0

Nithin Twisters

  Matches Runs Wickets
Anthony Gilbert 16 1170 0
Dharmendar Kumar 14 7 17
Irshad Zazai 15 299 0
Kamal Mahadev 11 14 13
Kishan Kohli 4 0 2
Mahmood Bangial 16 42 25
Mark Hopes 14 283 6
Nadim Anjum 14 16 14
Neeraj Verma 16 464 0
Nicholas Hutchinson 9 36 3
Owais Bhagat 17 356 17
Owais Islam 14 445 0
Parameshwar Revenkar 4 1 11
Prateek Joshi 9 68 0
Pritul Goel 3 2 10
Somal Bhatta 16 1 8
Steven Aston 13 317 0

Chat

No one has posted here, why don't you be the first?