Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
League Match on Sporting Wicket
--/-
krdc
vs

krdc

  Matches Runs Wickets
Aseem Saxena 15 9 4
Edward Caldeira 12 11 8
Ishtaq Nawaz 19 142 0
Kishore Patni 18 194 0
Nadir Akmal 18 27 6
Pushpak Sachdeva 18 9 17
Rupak Saxena 13 264 0
Saket Surana 18 530 0
Swaroop Lakhyani 8 24 2
Umapati Paramasivam 18 229 0
Usaid Khar 6 24 0
Vidhatanand Parihar 18 38 5
Vinod Joshi 14 32 0
Viplav Sharma 18 313 0

THE GREAT LEGENDS XI

  Matches Runs Wickets
Abhirup Bordoloi 0 0 0
Anjan Ketkar 15 31 7
Devansh Dobriyal 4 12 0
Jaysukh Chekavan 2 0 10
Kiran Aggarwal 18 261 0
Peleg Smyrk 11 38 15
Prakhar Janarthanan 15 400 0
Rakshit Goyal 5 6 0
Ryan Jabavu 0 0 0
Sachin Singh 15 0 10
Seraphino Palha 1 0 0
Shantanu Kipawm 15 0 23
Vasant Pattnaik 7 0 0

Chat

No one has posted here, why don't you be the first?