Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
League Match on Sporting Wicket
vs
--/-
Darkhorse

Aryan Hotshots

  Matches Runs Wickets
Anupam Mudum 5 305 2
Baljeet Dhillon 0 0 0
bibhuti Nanda 0 0 0
Biplab Kumar 5 10 1
Chandramauli Mehta 5 13 1
Dewayne Watson 0 0 0
Dhanraj Kejriwal 5 95 0
Dipankar Khandelwal 0 0 0
Gotum Singh 0 0 0
Harshal Deshmukh 0 0 0
Hemant Varma 5 23 1
Himmat Saharan 0 0 0
Jaidev Madan 0 0 0
Kalimohan Rana 5 192 0
Ned Frost 5 6 0
Nirdesh Jaipuria 0 0 0
Pushpender Kamedia 0 0 0
Rohil Chhatre 5 18 1
Samarth Kohli 5 204 0
Sanjeev Khandelwal 5 64 0
Sumit Hosur 0 0 0
Valmiki Mishra 5 27 2
Vishnu Mohanty 0 0 0
Viswa Steni 0 0 0

Darkhorse

  Matches Runs Wickets
Amit Gujral 0 0 0
Ankush Khare 5 12 6
Anshu Khanna 5 3 4
Brendan Waugh 5 324 1
Dakshi Agarwal 5 11 1
Debendra Singh 5 94 7
Deepak Baskaran 5 239 1
Farai Makovah 5 29 0
Gaurav Saxena 5 104 5
Rajendra Verma 0 0 0
Rohan Aggarwal 5 6 0
Samarth Kohli 5 141 0
Shishir Bordoloi 5 15 0

Chat

No one has posted here, why don't you be the first?