Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Challenge Match on Sporting Wicket

Kolkata Wings 5656

  Matches Runs Wickets
Abhigyaan Godhwani 10 0 5
Abhishek Khetan 14 14 6
Abhoy Singh 0 0 0
Achyut Mukkamala 0 0 0
Agantuk Keuluk 1 5 0
Ambhuj Maddala 1 3 0
Amit Khattar 5 39 0
Archie Warne 3 37 0
Bahadur Malik 5 0 0
Baldev Khatkar 9 5 0
Chandraprakash Mongia 3 0 1
Edward Bage 3 10 3
Frank Carington 3 43 0
Gregory De Castro 3 13 0
Harry Gibson 3 11 0
Hasan Ahmed 5 57 0
Hem Kakoti 15 0 25
Inder Sheikh 3 154 4
Jai Choudhury 5 83 0
Justin Innes 3 118 0
Kailash Reddy 3 10 0
Mark Julian 3 1 2
Matt Kearney 5 92 0
Mohak Baijal 4 13 2
Nauhar Kumar 1 0 4
Prabhash Aloke 0 0 0
Pranab Chakravarti 0 0 0
Ryan Ronchi 3 6 6
Saharsh Bhatt 1 5 0
Sajal Agarwal 7 10 6
Saqlain Salahuddin 17 0 26
Tejasvi Khattar 2 42 0
Vusi Macharaga 3 1 3
Yogesh Bihani 0 0 0

Punjab Punishers

  Matches Runs Wickets
Amit Pradhan 0 0 0
Amit Rastogi 0 0 0
Aniruddh Saxena 0 0 0
Kanav Vatwani 0 0 0
Krishan Goel 0 0 0
Michael Doak 0 0 0
Praduman Hazari 0 0 0
Ravinder Khandelwal 0 0 0
Somal Nathan 0 0 0
Surendhar Goyal 0 0 0
Upendranath Mali 0 0 0

Chat

No one has posted here, why don't you be the first?