Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Challenge Match on Flat Wicket

Hati Para 6048

  Matches Runs Wickets
Abhik Sharma 17 0 11
Achintya Kodakar 17 0 0
Aghor Khandelwal 1 0 2
Ahsan Shrivastav 2 41 0
Albert Briggs 2 24 0
Amaranaath Gurram 1 0 0
Ammar Iqbal 10 202 4
Ankur Guwalani 3 6 0
Aziz Alvi 12 63 4
Balram Zarapkar 10 0 5
Bipak Khound 0 0 0
Bruce Trimble 17 0 1
Cameron Stuart 3 5 1
Chinmay Sarmah 0 0 0
Colin Garwood 5 1 1
Dabnshu Ganguli 11 77 0
Danushka Ajireen 17 119 0
Debabrata Pujari 1 17 0
Debraj Bhatnagar 0 0 0
Deep Phukan 0 0 0
Devendranath Hallur 1 21 0
Dharmaaalingam Kannan 3 0 2
Duminda Zoysa 3 0 1
Dumisani Mbindi 6 44 3
Herbert Oliver 0 0 0
Himesh Kapoor 17 452 0
Iman Wazir 6 20 6
Jagdev Gahlot 7 56 0
Jayadeep Krishnan 2 13 0
John Scutt 1 0 0
Kamaldeep Manhas 4 24 3
Kenneth Worthington 17 83 7
Kuldip Burdak 1 0 0
Mahfooz Noori 1 0 0
Mark Aaron 2 9 0
Mazhar Nawaz 12 349 0
Morne Tilekar 7 0 9
Njabulo Tiripano 6 0 3
Palanikumar Bhatt 6 0 4
Paresh Mantri 0 0 0
Pradeep Asanka 5 0 4
Pritam Das 0 0 0
Pritam Das 17 1284 0
Rahman Omair 17 218 0
Rajeev Bishnoi 17 1189 3
Ramleen Singh 0 0 0
Rupeen Atre 1 0 0
Sailesh Nidumolu 0 0 0
Shahanur Nasir 0 0 0
Shantanu Hauhniang 17 15 7
Shashi Khattar 0 0 0
Shaun King 0 0 0
Shiva Sedai 17 0 13
Simba Waaldijk 1 0 0
Sriram Ekambaram 2 0 0
Suneet Mani 1 0 0
Sunil Sharma 0 0 0
Thomas Gilchrist 10 237 0
Utpal Katakey 0 0 0
Vaishakh Sharma 17 28 13
Viren Gujar 1 0 1

Undisputed Xi 3872

  Matches Runs Wickets
Adnan Maqsood 5 1 5
Ahendra Acharjee 3 0 0
Ahsan Surana 1 0 2
Amit Kohli 0 0 0
Andre Rudolph 0 0 0
Bahadur Akhtar 5 21 7
Bhisham Ahlawat 2 0 0
Brady Strydom 5 337 4
Jagat Kabadagi 0 0 0
Jim Torrens 5 0 3
Leon Findlay 5 79 0
Prafful Mishra 1 0 0
Pratik Khumanthem 5 295 0
Priyansh Shrotriya 5 8 0
Raman Rana 0 0 0
Rohil Mantri 5 19 0
Rohin Raparthi 5 12 0
Romesh Stephni 0 0 0
Russell Walls 0 0 0
Suchith SaiKumar 5 1 9
Tahir Ibadulla 1 0 2
Vusi Zhuwao 5 210 0

Chat

No one has posted here, why don't you be the first?