Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Pak Shaheen 2 Sir Sh Nasik Sir Sh Nasik Division 5
Mrunal Thunders Mrunal paunikar Mrunal paunikar Division 5
win maker Harish Kumar Harish Kumar Division 5
Don 11 Team Ahsan Hayat Ahsan Hayat Division 6
Virat Kohli Challengers Shubham Shubham Division 5
Tamil Pasanga 3473 Ravi Ravi Division 5
Chain Gang Sandeep Sandy Sandeep Sandy Division 5
Shail Rcb 2560 Shailesh Yadav Shailesh Yadav -
Rajasthan Rhinos 944 Rajasthan Rajasthan -
Tax Lions Arun Thomas Arun Thomas Division 3