Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Wild Sharks Dame Rahat Ahmad Dame Rahat Ahmad Division 5
Rob Rebels 5716 Rob Wood Rob Wood Division 3
League Champion Habibii Habibii Division 5
Germany Sir Mubashar Rizwan Sir Mubashar Rizwan Division 4
Khan King Mk Khan Mk Khan Mk Division 5
Janbaz Mahmooda Malik Malik Division 5
KSC Kings Waqas Ahmad Waqas Ahmad Division 5