Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Mumbai Indians 7625 COOL BOY SHUB sss COOL BOY SHUB sss Division 7
Karan Zoners 6990 Karan Karan Division 7
Jabalpur Thunders Abhinav Kashikar Abhinav Kashikar Division 7
Ukkens Arun Arun -
Villupuram Vignesh Mohan Vignesh Mohan -
Xtrmz Riders Nitesh Varshan M Nitesh Varshan M -
Nembutal Warriors Abdul Ali Abdul Ali -
JohanesbergXI Vicky M Vicky M -
Thinford Thunder Thinford Thinford -