Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Jacksparrow Challengers Jacksparrow Jacksparrow -
Hv's Boys 3372 Harshul Verma Harshul Verma -
NAMMA ARR CEE BEE Manjunath Munna Manjunath Munna Division 6
Mithunjain Mariners Mithunjain Mithunjain Division 7
Unstoppable Team Shreyans Shreyans Division 5
Samkit Seals Samkit Samkit Division 6