Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Bharat Ke Dhurandar Priyank Priyank Division 4
Strange Strikers 5388 Ahmad Yar Mangan Ahmad Yar Mangan -
Chennai Raiders 2352 k k 23 k k 23 -
Syk Ravitej Ravitej -
Smart XI 6865 Rinku Nayak Rinku Nayak -
Royal Challangers ShajibZ Hassan Shajib Hassan Shajib -
Zyzz Believers SAMEER2811 SAMEER2811 Division 4
Aradhya 11 Ajit Dubey Ajit Dubey Division 4
Hud Hud 3690 Taher Siddik Taher Siddik -
Ideal Smashers XI Shajib Sniha Shajib Sniha -